Nøgleord for mit terapeutiske arbejde

 
Nærvær og respekt: At være i nuet, i det der er, uden at dømme. Med åben nysgerrighed, møde og forstå det, der foregår i krop og psyke med respekt for den enkeltes grænser.
 
Humor, lethed og glæde er vigtige kvaliteter i arbejdet med svære dele af livet og psyken.
 
Krop og psyke er tæt forbundet. Liv og oplevelser sætter sig i kroppen. Ved at gå ind i krops sansninger er det muligt at kontakte og ændre oplevelser og få kontakt med følelser, krop og sjæl. 
 
At regulere nervesystemet er især vigtigt i forbindelse med stress, chok og traumer.
Jeg understøtter nervesystemets evne til at bevæge sig fra stress til balance og kroppens naturlige evne
til selvregulation. Se SE-terapi.
 
Det kreative og fantasifulde er en del af min terapiform. Det kan være i kreativt udtryk, f.eks. maleri, i fantasi eller historiefortælling. 
 
Mindfulness anvendes i min terapi. I mindfulness er fokus på at være tilstede i nuet og iagttage tanker, følelser og handlemønstre. Mindfulness bruges i psykologien som et middel bl.a. mod angst, stress og depression.
 
Drømme kan også indgå i terapien, som en værdifuld kontakt til det ubevidste.