Traumer

”Traumer er en del af livet, men de behøver ikke vare hele livet” Peter Levine.

 
Overvældende og traumatiske begivenheder kan påvirke livet fremover. Det kan være ulykker, overfald, vold, trusler, operationer eller traumatiserende barndomsoplevelser, der påvirker krop, psyke og nervesystem. 
 
Symptomer på traumer kan være nedsat koncentrationsevne og hukommelse, ængstelse, depression, uforklarlige smerter, træthed og voldsomme følelsesudbrud. 
 
Chok og traumer bliver ofte fastfrosset i kroppen. Vi reagerer, som om farerne stadig er til stede. Følelsen af konstant at være på vagt, at føle sig hjælpeløs og overvældet, påvirker udfoldelse og livsglæde. Traumer kan sætte sig i kroppen som fysiske symptomer. 
 
Det er muligt at komme sig over følgerne af overvældende begivenheder - uanset om oplevelserne er sket for nylig eller for længe siden. 
 
Somatic Experiencing® - SE®
 
Jeg arbejder med den kropsterapeutiske metode SE, Somatic Experiencing®, som er udviklet af Peter Levine, Ph. D, psykolog og biofysiolog. Han udviklede denne metode til at afhjælpe følgerne af traumatiske oplevelser. 
 
Det er ikke selve begivenheden, der udløser traumer, men kroppens reaktion på oplevelsen.  Ved voldsomme begivenheder spærres spænding og overlevelsesenergi inde i kroppen. Energien kan ofte ikke udløses i situationen. SE er en metode til at frigøre den overvældende energi, der ophobes i kroppen. 
 
I SE-terapi støtter terapeuten kroppens naturlige evne til at hele traumer. Det sker via en nænsom sanseproces, hvor opmærksomheden på kropsfornemmelser hjælper nervesystemets selvregulerende kræfter. Instinktive forsvarsimpulser, som f.eks. kamp og flugt kan færdiggøres og den overskydende energi aflades, hvorved traumesymptomerne kan helbredes. Følelse af tryghed, flow og frihed kan igen opleves i kroppen.
 
SE-terapi er en blanding af samtale, kropssansning og evt. berøring, hvor god kontakt og støtte fra terapeuten er forudsætning for arbejdet.
 
SE-terapi er en af de bedste metoder til at helbrede PTSD.